Dezvoltare Investiții

 

Activitatea de investiţii în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Olt fundamentează şi promovează obiectivele de investţii ce se regăsesc   în schema cadru de amenajare complexă a bazinului hidrografic.

Realizarea obiectivelor de investiţii se bazează pe gospodărirea calitativă şi cantitativă a apelor, în scopul apărării împotriva acţiunii distructive a acestora, de folosire judicioasă a resurselor de apă,  de păstrare şi conservare a biodiversităţii  ecosistemului.

Activitatea Serviciului Fundamentare, Suport Tehnic și Urmărire Intervenții cu caracter Investițional, în contextul aderării României la Uniunea Europeană a înregistrat paşi importanţi în privinţa legislaţiei şi a metodologiei, toate acestea pentru a fi respectate  întocmai prevederile Directivei Cadru 2000/60/E.E.C. – Secţiunea apă şi H.G. 846/2010- Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung.

ACTIVITATEA INSTITUȚIEI

Select Language »