Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001

Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Administrației Bazinale de Apă Olt sunt doamnele:

Delia DIACONU, Compartiment Relații cu Presa
Telefon: +40 250 739 881 / interior 131
Email: abaolt.presa@gmail.com  /  delia.diaconu@dao.rowater.ro

Niculina Alina DUMITRESCU, Compartiment Resurse Umane și Relații cu Publicul
Telefon: +40 250 739 881 / interior 118 / 119
Email: alina.dumitrescu@dao.rowater.ro

Select Language »