Planul de management al riscului la inundații

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor cu contribuƫia Administraƫiei Bazinale de Apă Olt supune dezbaterii publice documentul Planul de Management al riscului la Inundații – Draft.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii până la data de 15 decembrie 2015, la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Direcţia Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor, la adresa de e-mail: directiainundatii@gmail.com (persoană de contact: Doamna Simona Olimpia NEGRU – Director Direcţia Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor) și la Administraƫia Bazinală de Apă Olt, la adresa de e-mail: dorel.cosma@dao.rowater.ro (persoană de contact: Domnul Dorel COSMA – Șef Situații de Urgență).

DESPRE NOI

Select Language »