Regulament de organizare și funcționare

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Administraţia Bazinală de Apă Olt este instituţie publică cu personalitate juridică, organizată la nivelul districtului de bazin hidrografic Olt şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, în subordinea Administraţiei Naţionale «Apele Române», cu statut asimilat filialei.

Administraţia Bazinală de Apă Olt a fost înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi OUG nr. 3/2010.

Art. 2. Sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt  este în municipiul Rm.Valcea, str. Remus Bellu nr.6, cod poştal 240156 – România.

Art. 3. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Bazinale de Apă Olt a fost redactat în conformitate cu organigrama aprobată în Consiliul de conducere al Administraţiei Naţionale «Apele Române», Anexa nr. 1.

Select Language »