Anunțuri SGA Covasna

                                                                                    

Anunț Situație Concursuri Conform OUG Nr. 34 pe 2023

2024
3.===Concurs post vacant secretară Compartiment RURPA-A –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna===
Anunț concurs ocupare post vacant secretară compartiment RURPA-A – SGA CV
Anunț selecție dosare concurs ocupare post vacant secretară compartiment RURPA-A – SGA CV
Anunț Rezultat Probă Scrisă Concurs Ocupare Post Vacant Secretară Compartiment RURPA-A  – SGA CV
Anunț Rezultat Probă Interviu Concurs Ocupare Post Vacant Secretară Compartiment RURPA-A – SGA CV
Anunț Rezultat Final Concurs Ocupare Post Vacant Secretară Compartiment RURPA-A – SGA CV

2.===Concurs post vacant economist Compartiment RURPA-A –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna===
Anunț concurs ocupare post vacant economist compartiment RURPA-A – SGA CV
Anunț Rezultat Selecție Dosare Economist Compartiment RURP-A – SGA CV
Anunț Rezultat Proba Scrisă Economist Compartiment RURP-A – SGA CV
Anunț Rezultat Probă Interviu Economist Compartiment RURP-A – SGA CV
Anunț Rezultat Final Economist Compartiment RURP-A – SGA CV

1.===Concursuri promovare –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna===
Anunț examen promovare grad profesional salariat cu marca 704
Anunț rezultat probă scrisă examen promovare grad profesional salariat cu marca 704
Anunț examen promovare grad profesional salariat cu marca 722
Anunț rezultat probă interviu examen promovare grad profesional salariat cu marca 722
Anunț examen promovare grad profesional salariat cu marca 705
Anunț rezultat probă scrisă examen promovare grad profesional salariat cu marca 705

2023
9.===Concursuri promovare –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna===

Anunț examen promovare grad profesional salariat cu marca 714
Anunț rezultat examen promovare grad profesional salariat cu marca 714
Anunț Rezultat Interviu Promovare Marca 713
Anunț examen promovare Șef Formație de Lucru Sfântu Gheorghe
Anunț examen promovare Șef birou Dispecerat
Anunț rezultat selecție dosare examen promovare Șef Formație de Lucru Sfantu Gheorghe
Anunț rezultat selecție dosare examen promovare Șef birou Dispecerat
Anunț Rezultat Probă Scrisă Examen Promovare Șef Formație de Lucru Sfântu Gheorghe
Anunț Rezultat Probă Scrisă Examen Promovare Șef Birou Dispecerat
Anunț Rezultat Proba Interviu Examen Promovare Șef Formație de Lucru Sfântu Gheorghe
Anunț Rezultat Proba Interviu Examen Promovare Șef Birou Dispecerat
Anunț Rezultat Final Examen Promovare Șef Formație de Lucru Sfântu Gheorghe
Anunț Rezultat Final Examen Promovare Șef Birou Dispecerat

8.===Concurs post vacant economist Compartiment Financiar-Contabilitate –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna===
Anunț concurs ocupare post vacant economist compartiment Financiar-Contabilitate – SGA CV
Anunț selecție dosare concurs ocupare post vacant economist compartiment Financiar-Contabilitate – SGA CV
Anunț Rezultat Proba Scrisă Concurs Ocupare Post Vacant Economist Compartiment Financiar-Contabilitate – SGA CV
Anunț Rezultat Proba Interviu Concurs Ocupare Post Vacant Economist Compartiment Financiar-Contabilitate – SGA CV
Anunț Rezultat Final Concurs Ocupare Post Vacant Economist Compartiment Financiar-Contabilitate – SGA CV

7.===Concurs zidar în cadrul Formației de Lucru Covasna –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna===
Anunț Concurs Zidar în cadrul F.L. Covasna
Anunț rezultat selecție dosare concurs zidar în cadrul F.L. Covasna
Anunț rezultat proba scrisa concurs zidar în cadrul F.L. Covasna
Anunț rezultat proba interviu concurs zidar în cadrul F.L. Covasna
Anunț rezultat final concurs zidar în cadrul F.L. Covasna

6.===Concurs biolog în cadrul Laboratorului de Calitatea Apelor –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna===
Anunț concurs biolog în cadrul Laboratorului de Calitatea Apelor – SGA CV
Anunț selecție dosare concurs biolog în cadrul Laboratorului de Calitatea Apelor – SGA CV
Anunț rezultat proba scrisă concurs biolog în cadrul Laboratorului de Calitatea Apelor – SGA CV
Anunț rezultat proba interviu concurs biolog în cadrul Laboratorului de Calitatea Apelor – SGA CV
Anunț rezultat final concurs biolog în cadrul Laboratorului de Calitatea Apelor – SGA CV

5.===Concursuri Promovări –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna===
Anunț examen promovare agent hidrotehnic Formația Sfântu Gheorghe cod 708
Anunț rezultat proba scrisă examen promovare agent hidrotehnic Formația Sfântu Gheorghe cod 708
Anunț examen promovare economist compartiment Mecanism Economic cod 711
Anunț rezultat proba scrisă examen promovare economist compartiment Mecanism Economic cod 711
Anunț examen promovare inginer ecolog birou Exploatare Lucrări cod 713

4.===Concurs Mecanic Utilaj Formația Reparații, Întreținere Mijloace Transport Utilaje și Foraje, Pază –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna===
Anunț Concurs Mecanic Utilaj – FRIMTUFP SGA CV
Anunț rezultat selecție dosare mecanic utilaj – FRIMTUFP SGA CV
Anunț rezultat proba scrisă mecanic utilaj – FRIMTUFP SGA CV
Anunț rezultat proba interviu mecanic utilaj – FRIMTUFP SGA CV
Anunț rezultat final mecanic utilaj – FRIMTUFP SGA CV

3.===Concurs Muncitor Hidrometru cu normă de 4 ore/zi la Biroul Hidrologie-Stația hidrometrică Bățanii Mari –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna===
Anunț Concurs Muncitor Hidrometru Stația Hidrometrică Batanii Mari
Anunț Rezulat Selecție Dosare Concurs Muncitor Hidrometru Stația Hidrometrică Bătanii Mari
Anunț Probă Scrisă Concurs Muncitor Hidrometru Stația Hidrometrică Bătanii Mari
Anunț Rezultat Probă Interviu Concurs Muncitor Hidrometru Stația Hidrometrică Bătanii Mari
Anunț Rezultat Final Concurs Muncitor Hidrometru Stația Hidrometrică Bățanii Mari

2.===Concurs Muncitor Hidrometru cu norma de 4 ore/zi la Biroul Hidrologie-Stația hidrometrică Lunca Mărcușului –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna===
Anunț Concurs Muncitor Hidrometru Stația Hidrometrică Lunca Marcusului
Anunț Rezulat Selecție Dosare Concurs Muncitor Hidrometru Stația Hidrometrică Lunca Marcușului
Anunț Probă Scrisă Concurs Muncitor Hidrometru Stația Hidrometrică Lunca Marcușului
Anunț Rezultat Probă Interviu Concurs Muncitor Hidrometru Stația Hidrometrică Lunca Marcușului
Anunț Rezultat Final Concurs Muncitor Hidrometru Stația Hidrometrică Lunca Mărcușului

1.===Concurs Muncitor Hidrometru cu norma de 6 ore/zi la Biroul Hidrologie-Stația hidrometrică Micfalău –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna===
Anunț Concurs Muncitor Hidrometru Stația Hidrometrică Micfalău
Anunț Rezulat Selecție Dosare Concurs Muncitor Hidrometru Stația Hidrometrică Micfalău
Anunț Probă Scrisă Concurs Muncitor Hidrometru Stația Hidrometrică Micfalău
Anunț Rezultat Probă Interviu Concurs Muncitor Hidrometru Stația Hidrometrică Micfalău
Anunț Rezultat Final Concurs Muncitor Hidrometru Stația Hidrometrică Micfalău

~~2022~~
7.===Concurs Post Vacant – Economist Compartiment Financiar-Contabilitate –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna===
Anunț Concurs Ocupare Post Vacant Economist FC – SGA CV
Anunț Selecție Dosare Concurs Post Vacant Economist FC – SGA CV
Anunț Rezultat Probă Scrisă Concurs Post Vacant Economist FC – SGA CV
Anunț Rezultat Interviu Concurs Post Vacant Economist FC – SGA CV
Anunț Rezultat Final Concurs Post Vacant Economist FC – SGA CV

6.===Concurs Post Vacant – Inginer Exploatare Lucrări –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna===

Anunț Concurs Inginer Exploatare Lucrări – SGA CV
Anunț Rezultat Selecție Dosare Inginer Exploatare Lucrări – SGA CV
Anunț Rezultat Probă Scrisă Inginer Exploatare Lucrări – SGA CV
Anunț Rezultat Interviu Inginer Exploatare Lucrări – SGA CV
Anunț Rezultat Final Inginer Exploatare Lucrări – SGA CV

5.===Concurs Post Vacant – Secretară –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna===

Anunț Organizare Concurs Post Vacant Secretară În Cadrul Biroului RURPA-A
Anunț Rezultat Selecție Dosare Concurs Secretară În Cadrul Biroului RURPA-A CV
Anunț Rezultat Probă Scrisă Concurs Secretară în Cadrul Biroului RURPA-A CV
Anunț Rezultat Interviu Concurs Secretară în Cadrul Biroului RURPA-A CV
Anunț Rezultat Concurs Secretară în Cadrul Biroului RURPA-A CV

4.===Concurs Post Vacant – Inginer Exploatare Lucrări –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna===
Anunț Concurs Inginer Exploatare Lucrări – 2 posturi – SGA CV
Anunț Rezulat Selecție Dosare Concurs Inginer Exploatare Lucrări – 2 posturi – SGA CV
Anunț Rezulat Probă Scrisă Concurs Inginer Exploatare Lucrări – 2 posturi – SGA CV
Anunț Rezulat Interviu Concurs Inginer Exploatare Lucrări – 2 posturi – SGA CV
Anunt Rezulat Final Concurs Inginer Exploatare Lucrari – 2 posturi – SGA CV
3.===Concurs Post Vacant – Muncitor Hidrometru –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna===
Anunț Concurs Muncitor Hidrometru Aita Mare
Anunț Rezultat Selecție Dosare Concurs Muncitor Hidrometru Aita Mare
Anunț Rezultat Probă Scrisă Concurs Muncitor Hidrometru Aita Mare
Anunț Rezultat Probă Interviu Concurs Muncitor Hidrometru Aita Mare
Anunt Rezultat Final Concurs Muncitor Hidrometru Aita Mare
2.===Concursuri Promovări –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna===
Anunț rezultat examen promovare ecolog la biroul GRA M710
Anunt examen promovare ecolog la biroul GRA M710
Anunt Rezultat Examen Promovare Tehnician Hidrologie M645
Anunt Rezultat Examen Promovare Inginer GRA M649
Anunt Rezultat Examen Promovare Inginer Dispecerat M683
Anunț Examen Promovare Inginer LCA M706
Anunț Examen Promovare Agent Hidrotehnic M669
Anunț Rezultat Examen Promovare Agent Hidrotehnic M669
Anunț Examen Promovare Agent Hidrotehnic M684
Anunț Rezultat Examen Promovare Agent Hidrotehnic M684
Anunț Examen Promovare Mecanic Utilaj FRIMTUFP M700
Anunț Examen Promovare Șofer FRIMTUFP M687
Anunț Examen Promovare Specialist Resurse Umane M682
Anunț Rezultat Examen Promovare Specialist Resurse Umane M682
Anunț Examen Promovare Inginer Dispecerat M683
Anunț Examen Promovare Inginer Gestiunea Resurselor de Apă M649
Anunț Examen Promovare Tehnician Hidrologie M645
Anunț Examen Promovare Inginer Avize și Autorizații M696
Anunț Examen Promovare Inginer Avize și Autorizații M697
Anunț Examen Promovare Inginer Exploatare Lucrări M699
Anunț Examen Promovare Inginer Exploatare Lucrări M701
Anunț Rezultat Probă Scrisă Examen Promovare Inginer Avize și Autorizații M696
Anunț Rezultat Probă Scrisă Examen Promovare Inginer Avize și Autorizații M697
Anunț Rezultat Probă Scrisă Examen Promovare Inginer Exploatare Lucrări M699
Anunț Rezultat Probă Scrisă Examen Promovare Inginer Exploatare Lucrari M701
Anunț Rezultat Probă Scrisă Examen Promovare Inginer LCA M706
Anunț Rezultat Probă Scrisă Examen Promovare Sofer FRIMTUFP M687
Anunț Rezultat Probă Scrisă Examen Promovare Mecanic Utilaj FRIMTUFP M700
1.===Concurs Post Vacant – Inginer – 2 posturi – Exploatare Lucrări –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna===
Anunț Concurs Post Vacant Inginer (2 posturi) Exploatare Lucrări SGA CV
Anunt Rezultat Selectie Dosare Concurs Post Vacant Inginer (2 posturi) Exploatare Lucrări SGA CV
Anunț Rezultat Probă Scrisă Inginer (2 posturi) Exploatare Lucrari SGA COVASNA
Anunt Rezultat Final Inginer (2 posturi) Exploatare Lucrari SGA COVASNA

Select Language »